Rozdělení žáků PHV do tříd podle nástrojů

PDF: Rozdělení žáků PHV 2016 – 2017, II. pololetí

Nenechte si ujít

Vážení návštěvníci:

těšíme se na vaši účast na akcích školy

Zpravodaj ZUŠ Čerčany

Článek do Čerčanského zpravodaje. leden 2017

Zprávy ze Základní umělecké školy

Vážení čtenáři zpravodaje: máme za sebou nejkrásnější období roku. Doba adventu a vánoc se stává pomalu minulostí a všichni se těšíme na nový rok a doufáme, že naše přání a očekávání budou naplněna, obzvláště ta tajná. Ve svých článcích se zaměřuji na činnost školy, která se zpravidla udála v časovém horizontu téměř dvou měsíců. Konkrétně: jak jsme vystupovali u rozsvícení vánočního stromu první adventní neděli, jak jsme si v době adventu vyzdobili školu vánočními motivy, jak krásnou a neopakovatelnou atmosféru měly třídní přehrávky, jak jsme hráli na Adventním koncertě v Poříčí nad Sázavou, jak jsme hráli v Hospici Dobrého Pastýře a společně přivítali Betlémské světlo v Čerčanech, jak jsme pěli koledy na Chvojně a mohl bych pokračovat ještě dál, ale nejsem si jistý, zda jsou pro vás tyto informace ještě aktuální. Myslím si, že všichni, koho naše činnost zajímá tam byli a společně s námi si to užili.

Škola nepoleví ve své činnosti ani letos. U příležitosti 65. výročí založení vás chci upozornit na akci která se vymyká naší běžné činnosti. Dne 10.2.2017 se bude konat v KD Čerčany ples Základní umělecké školy. Přijede zahrát BigBandPlus z Gymnázia a Hudební školy Hlavního města Prahy se svými sólisty, pod vedením dirigenta Michala Reisera a nebude chybět Cimbálová muzika Milana Broučka. Termíny akcí jsou zveřejněny na webových stránkách školy ve složce kalendář, www.zuscercany.cz

Dovolte abych v úvodu nového roku vyslovil za naši školu taky jedno přání. Přejeme si, aby škola po 65 letech činnosti v obci dostala nové prostory pro svojí činnost a mohla uspokojit ještě víc zájemců a zůstala u veřejnosti nadále oblíbená. Mám ještě jedno přání, přeji si aby se v časovém horizontu do dvou let k oboru hudebnímu a výtvarnému přibyl obor taneční Vám všem přeji, aby se vám v tomto roce vaše přání splnila. Anton Masnica, ředitel Školy

VÁNOČNÍ VÝSTAVA V ZUŠ

když přichází čas adventní, většina z nás se začne připravovat na příchod Ježíška. Zútulníme a provoníme naše obydlí, jako kdybychom čekali na opravdové miminko. Tak získá prosinec, jako jediný měsíc v roce, slavnostní ráz a tajemný nádech. I naše škola se nachystala „ Vánoční výstavou“ plnou andělů a vloček.Andělé vznikli tiskem koláží a vločky též kolážemi černého a bílého papíru. Vše bylo ještě doplněno obrazy, které jsme namalovali od začátku školního roku. Akvarely s hroznovým vínem, kubistickými pastely a kaligrafickými perokresbami. Před školu jsme nainstalovali náš Betlém a slavnostně ho rozsvítili na prvním adventu. Bohužel na den otevřených dveří se nikdo nepřišel podívat. To nevadí, akcí před Vánoci je mnoho a my se nezlobíme. Kdo by se chtěl přece jen na naši prosincovou výzdobu mrknout, stačí se podívat na reportážní video „ Vánoční ZUŠ“ od pana J.Zemka na You Tube. Přejeme vám mnoho kulturních zážitků a krásný život nejen v roce 2017.

Marie Kolářová

PF 2017

        

Vánoční výzdoba ZUŠ Čerčany

Adventní koncert

advent-2016-1Vážení návštěvníci: přijďte si společně s námi užít neopakovatelnou atmosféru Adventního koncertu v překrásném prostředí kostela sv. Havla v Poříčí nad Sázavou. Těší se na vás žáci a učitelé školy

Zajímavosti z Benešovska

Eliška Náprstková,  Adéla Jiroušková, Helena Tomková, Gabriela Švejcarová                                                                                                                                                       kvartet

Zpravodaj ZUŠ Čerčany

článek do Čerčanského zpravodaje: listopad 2016

 PODZIMKA 2016

v době podzimních prázdnin se konal krátký tábor v krásném prostředí na Chrudimce u Trhové Kamenice. Děti si připomenuly život a dobu Karla IV. Táborníci se díky hrám soutěžím a kvízům přenesli do doby, kterou dodnes vnímáme jako nejdůležitější etapu v historii českého národa a státu.

Podzimní koncert a výstava

2. listopadu 2016 se konal Podzimní koncert a výstava v sále Kulturního domu. Společný koncert učitelů, žáků a hostů zahájili naši nejmenší žáci. V průběhu večera se představili sólisté, i různé soubory, které obsáhly žánrově a slohově pestrou škálu repertoáru. Ve všech souborech se uplatnili také naši žáci a někteří absolventi, kteří takto pokračují ve svém hudebním vyžití. Chtěli jsme ukázat, že muzicírování pro radost a potěšení nemusí skončit s docházkou do Zušky.

Večer obohatili svým sólovým vystoupením učitelé :Jan Krupa, který zahrál na klavír 1. větu ze Sonáty D dur od J. L. Dusíka a Štěpán Grandisch, který představil Svitu pro trombon skladatele R. Ramskilla za klavírního doprovodu Hany Dufkové. Zazněla také skladba Kateřiny Soukupové: Airways, pro netradiční obsazení. Společné muzicírování trombónu, houslí, klavíru a kontrabasu mělo u posluchačů veliký ohlas, Kateřina zároveň hrála klavírní part. Jako sólistky na saxofon a na příčnou flétnu vystoupily i žákyně školy: Eliška Plecitá a Eliška Náprstková , s doprovodem svých pedagogů.

Představilo se nám též saxofonové trio, kvarteto zobcových fléten a kytarové trio. Závěr koncertu patřil souboru Musica Diversata ,vokálně-instrumentálnímu hudebnímu uskupení, které vzniklo spojením pěveckého kvarteta a kvarteta zobcových fléten. Ve svém repertoáru uvádí skladby od renesance až po současnost, výběr skladeb je převážně duchovního charakteru, ale obsahuje i písně milostné a lidové. V tomto souboru působí několik pedagogů, žáků i absolventů naší školy. Děkujeme všem návštěvníkům a těšíme se na shledanou při dalších akcích. Anton Masnica, ředitel školy

Vernisáž nazvaná „ Ruce“

2. listopadu se v Kulturním domě Čerčany konala vernisáž výstavy obrazů žáků ZUŠ na téma ruce. Na tuto událost přišla jen hrstka rodičů, a tak patříte- li mezi ty, kterým to zatím nevyšlo, přijďte se pokochat nápady svých dětí. Uvidíte obrazy malované dlaněmi, ale i obrazy, které ty dlaně a ruce znázorňují. Ruce hladící, trestající, kárající, ruce spoutané, ruce volné jako pták a další a další variace na toto téma. Kdo si najde chvilku a zavítá do pizzerie KD, nebude litovat. Nápady a elán mladých tvůrců mu rozzáří den. Těšíme se na další setkávání.

Marie Kolářová

 

 

Podzimní koncert a výstava

Vážení návštěvníci, zveme vás do sálu KD Čerčany na koncert a vernisáž výstavy, které pro vás společně připravili žáci a pedagogové školy. Těšíme se na vás

2-11-2016

Zpravodaj ZUŠ Čerčany

články do Čerčanského zpravodaje, září 2016

Základní umělecká škola si připomíná 65. výročí založení

V současné době se na škole vyučuje hra na klavír, akordeon, housle, kontrabas, basovou kytaru, kytaru, klarinet, saxofon, příčnou a zobcovou flétnu, zpěv, komorní a souborová hra, výtvarná tvorba, přípravná hudební a výtvarná výchova.

Ve školním roce 1949–1950 byla v Čerčanech otevřena pobočka benešovského Hudebního ústavu Josefa Suka, později byla umístěna do samostatné budovy v Sukově ulici 125, kde sídlí dodnes. Výuku navštěvovalo kolem 30 žáků.1951–1952 byla otevřená samostatná hudební škola. Vyučovala se hra na housle a klavír, hudební nauka. 1953–1954 byla otevřena pobočka v Poříčí nad Sázavou, Školní190.

1961–1962 se z ní stává Lidová škola umění. Od 1. září 1962 do 30. června 1969 pobočka LŠU Benešov. Od 1. září 1969 opět samostatná LŠU. 1990–1991 z dosavadní LŠU vznikla Základní umělecká škola. 1994–1995 založen výtvarný obor. Od srpna 2000 je Základní umělecká škola Čerčany v právní subjektivitě. Od roku 2004 se stává zřizovatelem školy Obec Čerčany.

Kapacita 170 žáků bývá zpravidla v posledních pěti letech plně využita. Společně se zřizovatelem pracuje škola na záměru přestěhovat se do větších prostor. Střednědobý záměr je rozšířit nabídku o taneční obor. V tomto ohledu spolupracuje škola a obec s Posázavím a odborem MŠMT pro umělecké vzdělávání, požadavky školy jsou zahrnuty do místního akčního plánu. Záleží na tom, zda se povede realizovat současný záměr obce ohledně výstavby domu s podporovanými byty.

Anton Masnica, ředitel školy

PRÁZDNINOVÉ MALOVÁNÍ V PYŠELÍCH

Na konci července proběhlo ve Výtvarné dílně Galerie u Marie ve spolupráci ze ZUŠ Čerčany „Prázdninové malování“.O dva týdenní kurzy byl tak velký zájem, že jsme bohužel nemohli vyhovět všem zájemcům. Téma prvního týdne „Jak se žije v krajině mé fantazie“ se dětem moc líbilo a vytvořily krásné obrazy plné roztodivných zvířat, létajících básníků, barevných bublin a dalších a dalších nespoutaných nápadů. Druhý týden jsme malovali „V letním horku na pyšelském dvorku“.Výtvarná dílna byla plná králíků, psů, koček, dřeva na zimu, hrábí a tak dále…Oba dva týdny jsme si vyzkoušeli různé techniky. Temperu, vodovku, perokresbu a pastel. Bylo to krásné zpestření letních prázdnin a moc se nám to líbilo.

Za všechny malíře napsala Marie Kolářová


Celý článek Zpravodaj ZUŠ Čerčany